logo washinengine

email info

Overview

Saigon Washin Engine Inc. Là một công ty kết nối Việt Nam và Nhật Bản. Hoạt động một trang web cổng thông tin để hỗ trợ việc mở rộng của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Đây là trang web để bạn có thể dễ dàng tìm thấy một công ty luật mà bạn có thể tin tưởng khi các công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam, công ty kế toán, các công ty bất động sản, công ty thiết kế nội thất, và các công ty dịch thuật, v.v…

Tên công ty Saigon Washin Engine Co., Ltd.
Địa chỉ 5FL, Sunshine Building, 21K Nguyen Van Troi Street, Ward 12, Distric Phu Nhuan, HCMC, VietNam.
Tel: (028) 3931 7273
Email: info@washinengine.com
Vốn điều lệ 80,000 USD
Ngày thành lập 01/10/2012
Kinh doanh Tìm các hoạt động kinh doanh của các trang web cổng thông tin ở Việt Nam.
Sản xuất phát triển hệ thống các website bằng tiếng Việt.
Thiết kế website đa ngôn ngữ
Web tiếp thị tại thị trường Việt Nam
Vulnerability Scanner