logo washinengine

email info

 Phát triển web Wordpress

Phát triển web WordPress

wordpress
WordPress là một hệ thống xuất bản blog viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL). WordPress là hậu duệ chính thức của b2/cafelog, được phát triển bởi Michel Valdrighi. Cái tên WordPress được đề xuất bởi Christine Selleck, một người ban của nhà phát triển chính Matt Mullenweg.

WordPress không đơn giản là để viết Blog, để đăng tải thông tin của mình lên mạng nhưng không đơn giản như vậy, WordPress còn có chức năng như mọi Website khác. Nó có thể làm site tin tức, đánh giá, bán hàng… thậm chí là… mạng xã hội.

Phát triển web Wordpress ở Việt Nam:

WordPress viết bằng PHP và sử dụng hệ quản trị MySQL. WordPress chạy tốt trên PHP5, hầu hết mọi host (dịch vụ lưu trữ trực tuyến) có PHP đều hỗ trợ WordPress. Nhiều Host (Godaddy, Host Gator, …) còn có chức năng tự động cài đặt WordPress cho thấy sự phát triển của WordPress mạnh đến mức nào.

Theo Pingdom, công ty chuyên cung cấp dịch vụ kiểm tra thời gian sử dụng của website, có 49 trong số 100 blog phổ biến nhất thế giới sử dụng nền tảng Wordpress. Với 49%, rõ ràng WordPress đang là nền tảng blog vượt trội hơn cũng như đang gia tăng thế lực với tư cách một hệ quản lý nội dung nói chung.

Mã nguồn Wordpress đang phát triển với tốc độ chóng mặt, ở Việt Nam, ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng Wordpress để xây dựng website, Blog . Các Blogger nổi tiếng ở Vn có thể kể đến như : Blogviet, Thuthuatwordpress , Giaiphapso, Hutek,...

Năm 2005, phiên bản WordPress 1.5 có hơn 900,000 lượt download, đây cũng là năm WordPress.com ra đời để tạo blog free cho mọi người.

Năm 2006, chúng ta có 1,545,703 lượt download đến năm 2007 có 3,816,965 lượt download. Về plugins, có tổng cộng 191,567 lượt download trong tổng số 371 plugins vào năm 2006. 1 năm sau (2007), có đến 2,845,884 lượt download trong 1,384 plugins, tăng gấp 15 lần.

source:
http://vi.wikipedia.org
http://forum.solution24h.vn/showthread.php?106-Gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-Wordpress

Vulnerability Scanner