logo washinengine

email info

 Ứng dụng đa ngôn ngữ

Ứng dụng đa ngôn ngữ

Localized Application
Trong tin học, quốc tế hóa và địa phương hóa là các phương pháp làm các phần mềm trên máy tính thích nghi với sự khác biệt về ngôn ngữ., vùng miền và yêu cầu kỹ thuật của thị trường mục tiêu.

Quốc tế hóa là quá trình lên kế hoạch và xây dựng các sản phẩm hay dịch vụ có thể thích nghi được với nhiều ngôn ngữ và văn hóa địa phương, các qui trình áp đặt nội dung bằng từng ngôn ngữ được gọi là địa phương hóa. Quá trình quốc tế hóa đôi khi được gọi là quá trình biên dịch hoặc địa phương hóa. Các quá trình này bao gồm:

• Đưa thêm khoảng trống vào giao diện người dùng để tiện cho việc biên dịch các ngôn ngữ có nhiều kí tự (trang trợ giúp, thực đơn/danh sách trực tuyến, vvv.).
• Phát triển các sản phẩm có hỗ trợ các bộ kí tự quốc tế (phần mềm biên soạn web, công cụ kiểm soát)
• Tạo các bản hoặc hình ảnh đồ họa minh họa trên website để việc dịch các nhãn không quá khó khăn
• Sử dụng các thí dụ văn bản có ý nghĩa quốc tế, dễ hiểu cho nhiều người ở các quốc gia khác nhau
• Về phần mềm, dữ liệu nên có nhiều không gian hơn cho việc dịch các ngôn ngữ có ký tự đơn sang ngôn ngữ có nhiều kí tự (ví dụ: dịch từ tiếng Anh sang tiếng Nhật)

Địa phương hóa là quá trình điều chỉnh một sản phẩm hoặc một dịch vụ nào đó vào một ngôn ngữ, văn hóa cụ thể và những nhu cầu thực tế tại địa phương đó. Khi một sản phẩm hoăc dịch vụ được địa phương hóa, việc sử dụng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ, một bản hướng dẫn sử dụng có thể dễ dàng được dịch sang một ngôn ngữ khác nhờ được tạo sẵn khoảng trống lớn đáp ứng cho việc dịch thuật. Quá trình tạo điều kiện tiền đề để sau đó địa phương hóa sản phẩm cho phù hợp với người sử dụng ở từng quốc gia, khu vực đôi khi được gọi là quốc tế hóa. Khi một sản phẩm đã được quốc tế hóa, nó dễ dàng tiếp cận được với thị trường địa phương.

Trong quá trình địa phương hóa một sản phẩm, bên cạnh việc dịch các từ ngữ thông dụng, các chi tiết như múi giờ, tiền tệ, ngày lễ lớn trong nước, màu sắc gây phản cảm, tên sản phẩm hoặc dịch vụ, vai trò giới tính, khoảng cách địa lý cần phải được xem xét kĩ lưỡng. Một sản phẩm thành công là sản phẩm xuất hiện như một điều hiển nhiên trong nền văn hóa địa phương đó.

Các khó khăn thường gặp:

Trong khi việc dịch một văn bản có sẵn được xem là dễ dàng, thì việc suy trì nội dung và cấu trúc song song trong suốt vòng đời của sản phẩm lại khó hơn rất nhiều. Ví dụ, khi một thông điệp hiển thị đến người dùng đã được thay đổi thì tất cả các bản dịch của nó cũng phải được thay đổi. Việc này dẫn đến quá trình xây dựng sản phẩm bị kéo dài.

Nhiều vấn đến về địa phương hóa (cách viết, sắp xếp chữ) yêu cầu những thay nhiều hơn về kĩ thuật hơn là việc dịch thuật đơn thuần. Ở một vài trường hợp (kiểm tra chất lượng) đội ngũ phát triển sản phẩm cần một thành viên thông hiểu ngôn ngữ và văn hóa nước đó và cũng phải có kiến thức nền về kĩ thuật. Ở tại các cộng đồng lớn, nơi chỉ một ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thì việc tìm kiếm một người am hiểu như vậy không dễ.

Một ví dụ cho vấn đề này là khi Microsoft cố gắng tạo các phím tắt bằng ngôn ngữ địa phương, vấn đề xảy ra với một số phiên bản tiếng Ý: tổ hợp phím “CTRL + S” (sottolieato) có nghĩa là “CTRL + U” (Undeline): gạch chân văn bản, trong khi “CTRL + S” trong phiên bản quốc tế có nghĩa là “Save” (lưu văn bản)

Chi phí và lợi nhuận

Trong thương mại, những lợi ích mà địa phương hóa mang lại là sự xâm nhập vào nhiều thị trường hơn. Tuy nhiên chi phí liên quan cũng không nhỏ, khi nó không còn đơn thuần về kĩ thuật. Các phần mềm trước hết phải được cơ cấu lại để sẵn sàng cho việc quốc tế hóa. Sau đó, đảm nhận viêc cung cấp gói địa phương hóa cho một ngôn ngữ khác là một nhiệm vụ lớn có khá nhiều khâu: yêu cầu một người viết chuyên về kỹ thuật xây dựng một cấu trúc phù hợp cho các khái niệm phức tạp có thể xuất hiện trong quá trình dịch thuật, kết hợp với kỹ sư tài nguyên thực hiện và kiểm tra các yếu tố của địa phương hóa. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần phải làm quen với việc quản lý ứng dụng, lưu trữ và phân phối các sản phẩm địa phương đa dạng, nhỏ, lẻ. Đặc biệt các sản phẩm này thường được bán ở thị trường có sự khác biệt về tiền tệ, nguyên tắc mua bán và luật thuế. Cuối cùng là bộ phận bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ kỹ thuật cũng phải thích nghi với ngôn ngữ mới để có thể hỗ trợ khách hàng về sản phẩm của mình. Đặc biệt đối với những thị trường có dân số ít, cung cấp một sản phẩm đã được địa phương hóa có thể không mang lại hiểu quả kinh tế cho doanh nghiệp. Ngay cả tại những cộng đồng lớn, nơi người ta chỉ chấp nhận một số sản phẩm được địa phương hóa, thì một kỹ sư hay nhà sản xuất có thể thiếu những hiểu biết về quản lý các chức năng hỗ trợ liên quan đến hoạt động ở nhiều nơi khác nhau. Ví dụ như Microsoft Windows 7 có tích hợp 96 gói ngôn ngữ hỗ trợ.

Có một giải pháp, được dùng đa số trong cộng đồng mã nguồn mở, là bản thân người dùng tại địa phương và các tình nguyện viên tự địa phương hóa sản phẩm để sử dụng. Ví dụ như dự án KDE3 được dịch sang 100 ngôn ngữ, KDE4 lại có 68 ngôn ngữ. Tuy nhiên, tự địa phương hóa yêu cầu sản phẩm gốc phải cơ cấu hỗ trợ trước (toàn cầu hóa), điều này đòi hỏi nỗ lực rất lớn.

http://en.wikipedia.org/wiki/Internationalization_and_localization
http://whatis.techtarget.com/definition/internationalization-I18N
http://searchcio.techtarget.com/definition/localization

Vulnerability Scanner