logo washinengine

email info

 Services 

Phát triển hệ thống

3
Giới thiệu:

Phát triển hệ thống là quá trình xác định, thiết kế, thử nghiệm và triển khai thực hiện một ứng dụng phần mềm hoặc chương trình mới. Nó có thể bao gồm sự phát triển nội bộ của hệ thống tùy chỉnh, tạo ra các hệ thống cơ sở dữ liệu, hoặc mua lại của các phần mềm thứ ba. Các tiêu chuẩn và các bước viết phần mềm phải thể hiện được hết tất cả các chức năng xử lý của hệ thống thông tin. Quản lý của tổ chức phải xác định, thực hiện các tiêu chuẩn và làm theo phương pháp chu kỳ phát triển hệ thống nhằm quản lý quá trình phát triển, tiếp thu, thực hiện, và duy trì hệ thống thông tin máy tính và công nghệ có liên quan.

Mục tiêu kiểm tra:

Việc xác định hội đồng quản trị và quản lý đã được thành lập và duy trì phương phát triển hệ thống hiệu quả hay không được thực hiện thông qua các mục tiêu kiểm tra sau đây:
– Hội đồng quản trị và quản lý giám sát – Đánh giá tính đầy đủ của việc phát triển hệ thống, giám sát bằng cách kiểm tra các chính sách, qui trình và phương pháp có liên quan.
– Đánh giá rủi ro – Xác định mức độ của các hoạt động phát triển hệ thống hiện có sẵn trong tổ chức
– Kiểm soát nội bộ – Đánh giá hiệu quả của các công cụ phòng ngừa và dò ra lỗi đã được thiết kế để xác định những sơ sót một cách kịp thời. Chức năng kiểm toán nội bộ cần xác định phát triển hệ thống như là một phạm vi để đánh giá và xem xét.

Qui trình kiểm tra:

Các hoạt động kiểm tra cần phải dựa trên mức độ rủi ro, sự phức tạp của các chức năng kinh doanh hiện tại ở tổ chức. Việc kiểm tra sẽ bắt đầu bằng một bản đánh giá các hoạt động kiểm toán nội bộ và bên ngoài, cũng như là các đánh giá rủi ro cho phát triển hệ thống. Ở mức tối thiểu, các biện pháp cần thiết cho phát triển hệ thống nên được đưa ra tài liệu rõ ràng và đưa vào hoạt động trong môi trường kiểm soát nội bộ.

Ở Việt Nam

Việt Nam đã trở thành một điểm đến gia công phần mềm ra nước ngoài hấp dẫn và có thể cung cấp cho các công ty quốc tế với một số điều kiện thuận lợi bao gồm chi phí thấp hơn, lực lượng lao động có tay nghề cao, và sự ổn định về chính trị. Các công ty Mỹ, châu Âu và Nhật Bản ngày càng coi Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn gia công phần mềm. Ngoài ra, ngay cả các công ty phần mềm Ấn Độ cũng được thiết lập và hoạt động tại Việt Nam để tận dụng chi phí thấp hơn và các điều kiện thuận lợi khác. Một số công ty phần mềm Việt Nam được thành công thiết lập mình như là nhà cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng gia công phần mềm của họ. Trong số đó, FPT Software là đơn vị xuất sắc nhất, danh tiếng thương hiệu này không chỉ được biết đến trong nước mà còn ở ngoài nước. FPT Software hiện đang có khoảng 2000 nhân viên, làm việc với các công ty quốc tế bao gồm các công ty đa quốc gia như IBM.

Thị trường

Theo các chuyên gia nước ngoài, thị trường phần mềm trong nước còn rất nhiều tiềm năng. Tiềm năng của thị trường phần mềm Việt Nam trong con mắt của các doanh nghiệp nước ngoài càng có cơ sở nếu nhìn vào chiến lược phát triển công nghệ giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, mục tiêu của Việt Nam xây dựng một hệ thống doanh nghiệp KHCN với số lượng 3.000 – 10.000 doanh nghiệp. Còn trước mắt, Việt Nam sẽ đẩy mạnh ứng dụng CNTT với vai trò là nguồn lực sản xuất mới cho nền kinh tế.

Những năm qua, Việt Nam đã đẩy mạnh rộng rãi việc ứng dụng CNTT vào nhiều ngành, lĩnh vực trọng điểm với mục tiêu xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, công ty điện tử, doanh nghiệp điện tử cho nên ngành CNTT đã có những bước phát triển vượt bậc so với nhiều nước trong khu vực Asean. CNTT đang dần trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng 20 – 25%/năm, với doanh thu 7 – 8 tỷ USD vào năm 2011. Song song với việc ứng dụng, Việt Nam cũng đang xây dựng chiến lược phát triển ngành CNTT với sự ra đời của các khu công nghệ cao, trung tâm phần mềm với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực CNTT và truyền thông có trình độ và chất lượng cao.

“Phần mềm lậu” ở Việt Nam:

Theo Liên Minh Phần Mềm Doanh Nghiệp, 81% máy tính tại Việt Nam đang sử dụng “phần mềm lậu”. Con số này đã giảm 2% so với năm 2010 (83%). Ước tính tổng giá trị thương mại của phần mềm bị vi phạm bản quyền tại Việt Nam là 395 triệu USD, giảm 4% so với năm trước.

Ông Tarun Sawney, Giám đốc cao cấp phụ trách Phòng chống Vi phạm bản quyền khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của BSA cho biết: “Những kết quả tích cực của việc giảm tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm này là bằng chứng cho thấy những nỗ lực to lớn của Chính phủ Việt Nam. Dù vậy, Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm, và Việt Nam vẫn đối mặt với những khó khăn rất lớn trong việc giảm tỉ lệ vi phạm bản quyền xuống ngang bằng với tỉ lệ của khu vực hay thế giới là 60% và 42%.”

source:
http://www.fca.gov/Download/ITManual/itsystemsdevelopment.pdf
http://ictnews.vn/home/Phan-mem/16/81-phan-mem-may-tinh-o-Viet-Nam-vi-pham-ban-quyen/102576/index.ict

Xây dựng website đa ngôn ngữ

2
Xin hãy giao nhiệm vụ thiết kế, xây dựng website Tiếng Việt cho chúng tôi. Chúng tôi có văn phòng tại HCM nên luôn có thể trực tiếp gặp và bàn việc ở ngay tại Việt Nam.

Không chỉ đơn thuần dịch sang tiếng Việt, chúng tôi còn biết làm thế nào để thu hút khách dựa trên dữ liệu từ các công cụ của Google.

Ngoài tiếng Việt ra, còn hỗ trợ đa ngôn ngữ cho tiếng Anh, tiếng Nhật,.. Với từng website cho mỗi quốc gia, ngôn ngữ sẽ có nhân viên kinh nghiệm đối ứng riêng.

Trình tự cung cấp:

1. Ghi nhận qua điện thoại hoặc email.
2. Gởi mail định giá.
3. Nếu cần thiết thì sẽ gặp để bàn bạc.
4. Tạo và chỉnh sửa bản thảo.
5. Coding
6. Khách hàng kiểm tra, chỉnh sửa.

Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam
1
Là cổng thông tin tìm kiếm các công ty luật, tài chính kế toán, bất động sản, nội thất, thông dịch các loại, để giúp doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm được nhà cung cấp phù hợp ở Việt Nam.
Đặc biệt hiện giờ chúng tôi đang gởi thông tin đến những doanh nghiệp đang muốn mở rộng sang Việt Nam. Giúp các doanh nghiệp nước ngoài mới bắt đầu thành lập công ty ở Việt Nam tìm thấy các công ty đăng ký kinh doanh, làm visa, kế toán tổng hợp,…
Hiện đang chuẩn bị và dự định đưa ra bản tiếng Nhật và tiếng Anh.
Vulnerability Scanner