logo washinengine

email info

  Xây dựng website đa ngôn ngữ

2
Xin hãy giao nhiệm vụ thiết kế, xây dựng website Tiếng Việt cho chúng tôi. Chúng tôi có văn phòng tại HCM nên luôn có thể trực tiếp gặp và bàn việc ở ngay tại Việt Nam.

Không chỉ đơn thuần dịch sang tiếng Việt, chúng tôi còn biết làm thế nào để thu hút khách dựa trên dữ liệu từ các công cụ của Google.

Ngoài tiếng Việt ra, còn hỗ trợ đa ngôn ngữ cho tiếng Anh, tiếng Nhật,.. Với từng website cho mỗi quốc gia, ngôn ngữ sẽ có nhân viên kinh nghiệm đối ứng riêng.

Trình tự cung cấp:

1. Ghi nhận qua điện thoại hoặc email.
2. Gởi mail định giá.
3. Nếu cần thiết thì sẽ gặp để bàn bạc.
4. Tạo và chỉnh sửa bản thảo.
5. Coding
6. Khách hàng kiểm tra, chỉnh sửa.

Vulnerability Scanner